Interesting places - Region Rychnov nad Kněžnou

Ski centrum ŘÍČKY
Ski centrum 239
517 62
Říčky v Orlických horách

Ski centrum ZDOBNICE
Ski centrum Zdobnice
516 01
Zdobnice

TJ SOKOL Sedloňov
Sedloňov 155
517 91
Sedloňov