Interesting places - Region Blansko

Aquapark Blansko
Mlýnská 1828/15
678 01
Blansko