Ubytování - Okres Přerov

Hotel Pivovar
Nám. Dr. E. Beneše 61
750 01
Kojetín

Zámecký hotel Zlatý Orel
Jiráskova 140
753 01
Hranice na Moravě